Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Wat gebeurt er als een zelf aangebrachte verandering niet voldoet aan de spelregels?

Alle veranderingen die niet voldoen aan de spelregels, moet je na de eerste melding hierover van Tiwos, ongedaan maken. Of zodanig aanpassen dat de verandering wel voldoet aan alle spelregels.