Ons kantoor is vanwege het coronavirus gesloten. Wij zijn bereikbaar via: 013-5490890 en email@tiwos.nl

Wat gebeurt er als er appartementen in het complex worden verkocht?

Als er appartementen in het gebouw of complex waarvan uw appartement deel uitmaakt, worden verkocht en er sprake is van splitsing van appartementsrechten, moet u zich houden aan de verplichtingen uit de splitsingsakte, het splitsingsreglement en het huishoudelijke reglement.
Ook bent u verplicht de besluiten van de Vereniging van Eigenaars na te leven. Tiwos moet de huurder zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van deze besluiten.