Wat gebeurt er als er appartementen in het complex worden verkocht?

Als er appartementen in het gebouw of complex waarvan jouw appartement deel uitmaakt, worden verkocht en er sprake is van splitsing van appartementsrechten, moet je je houden aan de verplichtingen uit de splitsingsakte, het splitsingsreglement en het huishoudelijke reglement.
Ook ben je verplicht de besluiten van de Vereniging van Eigenaars na te leven. Tiwos moet de huurder zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van deze besluiten.