Wat gebeurt er als ik de woning niet volgens afspraak oplever?‎

Als u de woning niet schoon, heel en leeg oplevert en zelf aangebrachte voorzieningen niet ‎ongedaan hebt gemaakt, mag Tiwos alle noodzakelijke werkzaamheden op uw kosten (laten) ‎uitvoeren.
Ook schade die ontstaat door uw nalatigheid, is voor uw rekening. ‎

Zaken die u in de gehuurde woning achterlaat mag Tiwos verwijderen en hoeft zij niet te bewaren.
De kosten voor verwijdering zijn voor uw rekening.
Dit geldt niet voor (roerende) zaken die u heeft overgedragen aan de nieuwe huurder. Dit kunt u ‎samen met de nieuwe huurder vastleggen op het overnameformulier. U dient er zelf voor te ‎zorgen dat Tiwos tijdig een kopie heeft van dit overnameformulier.‎