Wat gebeurt er als ik de woning niet volgens afspraak oplever?‎

Als je de woning niet schoon, heel en leeg oplevert en zelf aangebrachte voorzieningen niet ‎ongedaan hebt gemaakt, mag Tiwos alle noodzakelijke werkzaamheden op jouw kosten (laten) ‎uitvoeren.
Ook schade die ontstaat door jouw nalatigheid, is voor jouw rekening. ‎

Zaken die je in de gehuurde woning achterlaat mag Tiwos verwijderen en hoeft zij niet te bewaren.
De kosten voor verwijdering zijn voor jouw rekening.
Dit geldt niet voor (roerende) zaken die je hebt overgedragen aan de nieuwe huurder. Dit kun je ‎samen met de nieuwe huurder vastleggen op het overnameformulier. Je dient er zelf voor te ‎zorgen dat Tiwos tijdig een kopie heeft van dit overnameformulier.‎