Wat gebeurt er als ik niet meewerk bij een huurachterstand?‎

Als u bij een huurachterstand geen medewerking verleent aan het oplossen ervan, zijn wij genoodzaakt een ‎deurwaarder in te schakelen. Als u ook aan de deurwaarder geen medewerking verleent, zal Tiwos ‎ overgaan tot het starten van de procedure om uw huurovereenkomst via de rechter te ontbinden en uw woning te ontruimen.