Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Wat kan ik doen als ik overlast heb van mijn buren? ‎

Als je overlast ervaart van jouw buren of omwonenden ga dan eerst met ze in gesprek. Laat op een ‎rustige manier weten waar je last van hebt. De meeste overlastsituaties worden op deze manier ‎goed opgelost. Probeer met elkaar te zoeken naar een oplossing in plaats van alleen maar kritiek te ‎hebben. En maak daarbij ook duidelijke afspraken met elkaar, zodat jullie beiden weten waar je aan toe ‎bent. ‎

Hebt je dit geprobeerd en werkt dit niet, kijk dan hier.