Wat is Verrijkt wonen?

Als u extra faciliteiten nodig hebt vanuit een fysieke beperking, helpt Tiwos u graag. Hoe, is afhankelijk van de beperking en de noodzakelijke aanpassingen. Tiwos verwijst u naar Loket Z van de gemeente zodat er een inschatting gemaakt kan worden of de aanpassing onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) valt. Mocht dat niet zo zijn, dan bespreken we of Tiwos de aanpassing aanbrengt (kosten voor huurder of Tiwos) of door advies te geven hoe u de aanpassing zelf kunt aanbrengen.