Wat zijn algemene voorwaarden?

Als u een huurovereenkomst afsluit met Tiwos, gaan wij een verbintenis met elkaar aan. Hier horen rechten en plichten bij voor u en voor Tiwos. Alle rechten en plichten die niet in de wet geregeld zijn, kunt u lezen in de algemene voorwaarden. De rechten en plichten uit de wet blijven gelden.