Welke heffingen moet ik betalen?‎

De volgende heffingen zijn voor jouw rekening, ook als Tiwos daarvoor een rekening ontvangt: ‎

Afvalstoffenheffing en waterschapslasten
Deze kosten hebben betrekking op het feitelijk gebruik van jouw woning en het feitelijk ‎medegebruik van gemeenschappelijke ruimten.

Milieuheffingen
Het gaat om de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren, de bijdrage zuiveringskosten ‎afvalwater, de rioolheffing en aanslagen/heffingen op grond van enige andere milieuwet.

Overige bestaande of toekomstige belastingen, precariorechten, lasten, heffingen of retributies die betrekking hebben op jouw woning en/of ten aanzien van jouw zaken.