Ons kantoor is vanwege het coronavirus gesloten. Wij zijn bereikbaar via: 013-5490890 en email@tiwos.nl

Welke heffingen moet ik betalen?‎

De volgende heffingen zijn voor uw rekening, ook als Tiwos daarvoor een rekening ontvangt: ‎

Afvalstoffenheffing en waterschapslasten
Deze kosten hebben betrekking op het feitelijk gebruik van uw woning en het feitelijk ‎medegebruik van gemeenschappelijke ruimten.

Milieuheffingen
Het gaat om de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren, de bijdrage zuiveringskosten ‎afvalwater, de rioolheffing en aanslagen/heffingen op grond van enige andere milieuwet.

Overige bestaande of toekomstige belastingen, precariorechten, lasten, heffingen of retributies die betrekking hebben op uw woning en/of ten aanzien van uw zaken.