Ons kantoor is vanwege het coronavirus gesloten. Wij zijn bereikbaar via: 013-5490890 en email@tiwos.nl

Welke hulp kan ik inschakelen als een gesprek bij overlast niet mogelijk is? ‎

Als praten niet helpt kunt u bij Tiwos een schriftelijke klacht indienen met een duidelijke ‎vermelding van uw naam en adres. Wij leggen uw klacht dan officieel vast in een dossier. Uiteraard ‎wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld. Wij bespreken dan met u welke stappen u zelf al ‎heeft ondernomen en gaan met de veroorzaker van de overlast in gesprek. De afspraken die ‎hieruit voortkomen, worden door Tiwos op papier gezet. U en de veroorzaker krijgen een kopie ‎van dit document.‎
Als het gedrag van de veroorzaker niet verbetert, vragen wij u een ‘overlastdagboek’ bij te houden ‎waarin u van dag tot dag noteert op welk tijdstip de overlast plaatsvindt en waaruit de overlast ‎bestaat. U geeft hiervan een kopie aan Tiwos. Wij sturen de veroorzaker vervolgens een brief met ‎een laatste waarschuwing. Moeten we echt gaan optreden dan hebben we een overlastdagboek ‎nodig om aan te tonen dat iemand structureel overlast veroorzaakt.‎

Maar vaak hoeft het niet zover te komen. Als u vragen hebt of u weet niet hoe u moet omgaan ‎met een bepaalde situatie kunt u contact opnemen met onze Buurtbeheerders of de consulenten ‎Leefbaarheid via telefoonnummer (013) 54 90 890.‎