Ons kantoor is vanwege het coronavirus gesloten. Wij zijn bereikbaar via: 013-5490890 en email@tiwos.nl

Welke verzekering(-en) moet ik zelf afsluiten?

U bent verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de woning, in ‎het bijzonder in geval van brand, storm, water en vorst. Bij nalatigheid is de daardoor ontstane ‎schade (zowel aan de woning als aan de eigendommen van derden) voor uw rekening. ‎

Opstalverzekering
Tiwos heeft voor uw woning een opstalverzekering afgesloten. Een Opstalverzekering dekt ‎eventuele schade aan uw woning. Zo is het huis verzekerd als het beschadigd raakt door inbraak, ‎brand, water of storm. ‎

Inboedelverzekering
Het is erg belangrijk dat u zelf een inboedelverzekering afsluit.  Een inboedelverzekering dekt eventuele schade aan de spullen in uw woning. Het gaat dan om de meubels en inrichting van uw woning. Maar ook om binnen schilderwerk, behang, vloerbedekking etc. Inboedelverzekeringen hebben verschillende prijscategorieën en voorwaarden. Laat u informeren door uw verzekeringsmaatschappij en kijk goed voor welk risico u zich wilt verzekeren.

Helaas blijkt dat sommige bewoners onvoldoende of helemaal niet verzekerd zijn voor hun inboedel. Naast alle ellende van bijvoorbeeld een lekkage of een brand is het extra vervelend als de schade niet wordt vergoed.

Twee voorbeelden waarom een inboedelverzekering zo belangrijk is:

1) Is bij een lekkage uw behang of vloer beschadigd, dan is Tiwos daarvoor niet verantwoordelijk en aansprakelijk. Wij komen bij u langs om de lekkage op te lossen en de eventuele schade aan de constructie van de woning te herstellen. De gevolgschade moet u zelf via de inboedelverzekering verhalen.

2) Is er brand geweest in uw woning of in het complex? Ook dan is de gevolgschade voor de inboedelverzekering. Is het niet mogelijk om in uw eigen woning te verblijven? Dan bepaalt de verzekering of u (tijdelijk) een andere woning krijgt. Tiwos is niet verplicht om u vervangende woonruimte aan te bieden. Wij herstellen de schade die aan de constructie van de woning is ontstaan.

Glasverzekering
Als huurder van Tiwos kunt u zich via Tiwos verzekeren voor glasschade. De glasverzekering dekt glasschade of -breuken van binnen- en buitenglas. Per 1 juli 2016 zijn de maandelijkse kosten als volgt: Enkel glas € 1,46, dubbel glas € 1,78 en € 0,90 bij kamerpanden. Hebt u dit bedrag niet, neem dan contact op met ons Serviceteam via telefoonnummer (013) 549 08 90.

Een eventuele glasschade kunt u melden bij ‘Samenwerking Glasverzekering’ via telefoonnummer 0800-0226100. De glasschade wordt vervolgens hersteld door Service Glasherstel Snepvangers.

Als u een andere hersteller inschakelt moet u zelf de factuur declareren bij Samenwerking Glasverzekering. Stuurt u dan (een kopie van) de factuur met bijgevoegd uw naam, adres, bankrekeningnummer en uitleg waarom u een andere hersteller heeft ingeschakeld en wat de oorzaak van de schade is, naar: ‎

Samenwerking Glasverzekering
Postbus 4147‎
‎7200 BC Zutphen

Samenwerking Glasverzekering keert voor de noodvoorziening maximaal een bedrag ‎uit van € 227,-. Voor de vergoeding van het overige glas wordt gekeken naar de prijzen ‎van hun herstellers.‎ Samenwerking Glasverzekering bepaalt of en welk bedrag aan u wordt ‎uitgekeerd.‎

De kosten voor de glasverzekering worden in uw huurprijs meegenomen. Deze kosten worden jaarlijks per 1 juli aangepast. Als u een van deze verzekeringen wilt afsluiten, kunt u onderstaand formulieren downloaden en terugsturen naar Tiwos, Postbus 10051, 5000 JB, Tilburg.

Formulier glasverzekering

Ontstoppingsverzekering
Als huurder van Tiwos kunt u zich via Tiwos verzekeren voor rioolverstopping. De ontstoppingsverzekering dekt verstoppingen in de afvoer en het riool. Verstoppingen (tot) aan de sifon vallen hier niet onder.

Per 1 juli 2016 zijn de maandelijkse kosten € 1,14. Hebt u dit niet, neem dan contact op met ons Serviceteam via telefoonnummer (013) 549 08 90.

De kosten voor de ontstoppingsverzekering worden in uw huurprijs meegenomen. Deze kosten worden jaarlijks per 1 juli aangepast. Als u een van deze verzekeringen wilt afsluiten, kunt u onderstaand formulieren downloaden en terugsturen naar Tiwos, Postbus 10051, 5000 JB, Tilburg.

Formulier Rioolontstopping