Wie is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een zelf aangebrachte verandering?

Je bent, als huurder, aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een verandering die je zelf hebt aangebracht. Tiwos is niet aansprakelijk voor claims van derden voor schade, die veroorzaakt is door veranderingen die je zelf in de woning hebt aangebracht.