In verband met Hemelvaart is ons kantoor donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei gesloten. Voor spoedgevallen zijn we telefonisch bereikbaar.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van achterpaden en brandgangen?

Tiwos is verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van de bestrating. Zo verhelpt ‎Tiwos bijvoorbeeld verzakkingen en zorgt ze ervoor dat het achterpad egaal blijft.‎

Jij bent zelf verantwoordelijk voor het schoon en begaanbaar houden van achterpaden en brandgangen. Het weghalen van onkruid en zwerfvuil is dus een ‎taak die je als bewoner zelf uitvoert. Je kunt dit samen met de buren/gebruikers van ‎het achterpad oppakken. Help elkaar hierbij en spreek elkaar aan als dat nodig is.‎