Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van achterpaden en brandgangen?

Tiwos is verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van de bestrating. Zo verhelpt ‎Tiwos bijvoorbeeld verzakkingen en zorgt ze ervoor dat het achterpad egaal blijft.‎

Jij bent zelf verantwoordelijk voor het schoon en begaanbaar houden van achterpaden en brandgangen. Het weghalen van onkruid en zwerfvuil is dus een ‎taak die je als bewoner zelf uitvoert. Je kunt dit samen met de buren/gebruikers van ‎het achterpad oppakken. Help elkaar hierbij en spreek elkaar aan als dat nodig is.‎