Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Wie is verantwoordelijk voor het vegen van de schoorsteen?

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vegen van de schoorstenen, doe dit eenmaal per jaar.