Dit document beschrijft een gezamenlijke visie van deze partijen op de lokale volkshuisvesting. Ook dient dit convenant als een afsprakenkader voor de genoemde 5 jaren. Voor ieder jaar worden binnen deze kaders specifiekere afspraken gemaakt. Deze worden vastgelegd in zogenaamde ‘Prestatieafspraken.’ In de bijlage kunt u de prestatieafspraken lezen.

prestatieafspraken 2019 Tilburg ondertekende versie

Misschien ook interessant