Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Waar kun je terecht voor hulp

Landelijke regelingen | energie

 1. Lagere energiebelasting voor alle huishoudens: dit bedrag is voor iedereen anders en wordt door de energieleverancier verrekend met de jaarafrekening.
 2. Eenmalige energietoeslag van € 800,- voor lagere inkomens: inwoners die “bekend” zijn bij de gemeente ontvangen deze toeslag automatisch, anderen kunnen de energietoeslag vanaf 3 mei aanvragen via de gemeente Tilburg.
  https://www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/energietoeslag/

Lokale regelingen (gemeente Tilburg) | energie

 1. Ondersteuningsfonds + WLC (woonlasten compensatie): aanvraag digitaal indienen via standaardformulier ContourdeTwern via een link op de website: https://www.contourdetwern.nl/ondersteuningsfonds-tilburg/
 2. Energiecoaches: inzetten op gedragsaanpassing mbt energie. Aanmelden via schuldhulpverlening. Of via www.tilburg.energiebox.org of via tel.nr. 013-3034186, maar dan moet duidelijk zijn dat de aanmelding via de gemeente komt.

Overige lokale regelingen gemeente Tilburg voor inwoners met een laag inkomen

 1. Bijzondere Bijstand: voor noodzakelijke kosten die inwoner niet zelf kan betalen. Kan via de website van de gemeente digitaal aangevraagd worden.
 2. Formulierenhulp: gratis service van ContourdeTwern en Humanitas, waarbij inwoners geholpen worden met zoeken en aanvragen van regelingen om hun inkomen te verhogen. Er is één keer per week een spreekuur in het wijkcentrum, je kunt ook telefonisch een afspraak voor thuis maken als je niet naar het spreekuur kunt komen: 013-5498646.
 3. Individuele Inkomenstoeslag: een geldbedrag voor mensen die 5 jaar of langer van een laag inkomen moeten leven. Aanvragen met DigiD.
 4. Team Schuldhulpverlening: hulp bij geldzorgen. Je kunt zonder afspraak langskomen op werkdagen van 9 tot 16u, bellen voor een afspraak 013-5833250 of mailen schuldhulpverlening@tilburg.nl.
 5. Budgetcursus: gratis, aanmelden via website van gemeente Tilburg.
 6. T-kindpakket: een verzameling regelingen en bijdragen waardoor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mee kunnen doen op school en in hun vrije tijd. Contact via Stichting Leergeld 013-5801211 of kijk op www.leergeldtilburg.nl. Denk aan een financiële bijdrage, meedoen regeling, Tjip-pas, gratis bibliotheekpas, bijzondere bijstand.
 7. Meedoen regeling: bijdrage van € 100,- per gezinslid zodat inwoners van Tilburg mee kunnen doen aan leuke, leerzame en/of gezonde activiteiten. Aanvragen via website van gemeente Tilburg.
 8. Collectieve Zorgverzekering Minima: een collectieve zorgverzekering van CZ of VGZ (korting en de gemeente betaalt een deel van de premie). Aanvragen via www.gezondverzekerd.nl.
 9. Kosten Kinderopvang: gemeentelijke bijdrage in de kosten van de kinderopvang. Aanvragen via de website van de gemeente Tilburg.
 10. Individuele Studietoeslag: een bijdrage van de gemeente in je studiekosten. Aanvragen via de website van de gemeente Tilburg.
 11. Woonlastencompensatie: een tijdelijke tegemoetkoming (6 maanden) als de huur te hoog is in vergelijking met het inkomen. Aanvraag via Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg. www.contourdetwern.nl/ondersteuningsfonds-tilburg.nl
 12. Woonkostentoeslag: een vorm van bijzondere bijstand van de Gemeente Tilburg om tijdelijk te helpen de huur te betalen + urgentie om naar een goedkopere woning te verhuizen. Via aanvraagformulier bijzondere bijstand op de website van de gemeente Tilburg.
 13. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen: een mogelijkheid die iedere Nederlandse gemeente biedt aan burgers met een laag inkomen.

https://www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/

Overzicht van alle subsidies en regelingen in de gemeente Tilburg