Update WarmteWissel: waar staan we nu?

18-06-2020

Op 5 maart hadden we een prachtig event in Veghel: de finale van de WarmteWissel. De vijf finalisten presenteerden hun oplossing, we werden geïnspireerd door Kim Spinder en de uiteindelijke winnaars werden door de jury gekozen: Cooll, Fectum en Tarnoc.

Wat we niet hadden kunnen bedenken is dat Veghel aan de rand van de Nederlandse hotspot van Corona zou blijken te liggen en dat Brabant een paar dagen later op slot zou gaan. Dat was voor ons even een pas op de plaats. Bijeenkomsten met de projectgroep werden verplaatst, geplande bezoeken aan de winnaars konden niet fysiek doorgaan en het was schuiven met prioriteiten.

Maar dit wil niet zeggen dat we stil hebben gezeten. We hebben gesproken met de winnaars over het vervolgtraject. Duidelijk is dat de verschillende oplossingen zich in verschillende fases bevinden. Dit levert ook verschillende tijdlijnen op.

Fectum
De oplossing van Fectum is het verst in de ontwikkeling We zijn samen met Fectum aan het werk om er samen voor te zorgen dat de eerste testopstelling nog voor de zomer klaar is. Het enige wat mogelijk nog roet in de eten lijkt te kunnen gooien, zijn leveringsproblemen vanwege Corona.

De woning die we voor de test met Fectum selecteren staat in ’s-Hertogenbosch en zullen we voorlopig leeg laten. Dit maakt aanpassen en bezichtigen mogelijk. Als de installatie werkt, plaatsen we dezelfde opstelling ook bij de andere zeven Lente-corporaties. Dat zal vermoedelijk rond september/oktober zijn. Daarna testen we één stookseizoen lang de installatie in bewoonde staat, waarbij we zeker de ervaringen van de bewoners meenemen.

Tarnoc
Na Fectum zal Tarnoc volgen met een proefopstelling. Hun turbineketel is nog volop in ontwikkeling, de verwachte tijdslijn voor installatie van de eerste opstelling is in december 2020. Ook dit zal in een leegstaande woning plaatsvinden. Dit keer een woning in Tilburg, van Tiwos of WonenBreburg. De proefopstelling in zeven andere bewoonde woningen van de Lente-corporaties volgt na toekenning van het CE-label en de KIWA-keuring. We hopen dat dit zo snel mogelijk in 2021 kan, maar daarvan zijn we afhankelijk van het keuringstraject.

Cooll
Tot slot komt de oplossing van Cooll. Hun technologie heeft, zoals het nu uitziet, nog de meeste ontwikkelslagen nodig. Er is een prototype beschikbaar dat functioneert. Het eerste testapparaat zullen we waarschijnlijk begin 2021 in een veldtest inzetten. Dit willen we doen in een woning van Area in Veghel/Uden. De verdere tests in bestaande woningen vinden vermoedelijk in 2022 plaats.

Testen
We vinden het belangrijk dat we de oplossingen goed testen, door een onafhankelijke partij. Het gaat zowel om technische test, als ervaringen van bewoners. De belangrijkst conclusies uit deze tests zullen we gaan delen.