378 huurwoningen in 2020 gezamenlijk sneller verduurzamen

16-04-2020

Als eerste in Nederland hebben wij samen met woningcorporatie Thuisvester en vijf bouwbedrijven op 6 april een raamovereenkomst getekend om in 4 jaar ruim 4500 sociale huurwoningen in West-Brabant te verduurzamen. In 2020 starten we met 378 huurwoningen. Op 11 juni vorig jaar tekenden we als de Brabantse Duurzaamheids Alliantie hiervoor een intentieovereenkomst.

Woningcorporaties Tiwos en Thuisvester en aannemersbedrijven Van Agtmaal, Hendriks Coppelmans, De Kok Bouwgroep, Huybregts Relou en Zwaluwe Bouw vormen samen de Brabantse Duurzaamheids Alliantie. Wij zijn trots dat we in negen maanden de intentieverklaring om hebben kunnen zetten in een raamovereenkomst en nu ook concreet starten met de eerste 378 woningen. Er is vertrouwen in elkaar en er is commitment met het einddoel.

Andere corporaties
De projectvoorbereidingen worden getroffen en de subsidieaanvraag moet ingediend worden bij de Renovantieversneller. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met andere corporaties of zij zich willen aansluiten bij de Brabantse Duurzaamheids Alliantie zodat we nog meer huurwoningen sneller kunnen verduurzamen. Corporaties uit andere regio’s hebben al informatie opgevraagd en wensen vergelijkbare initiatieven te ontplooien.

Optimaal samenwerken
Met deze alliantie willen we zoveel mogelijk huurwoningen verduurzamen op een efficiëntere, effectievere en nog meer klantgerichte wijze tegen lagere kosten en een hogere kwaliteit. Dit kan alleen door optimaal samen te werken met goede voorbereiding, regelmatige afstemming en een strakke planning voor alle partijen. Een snelle uitvoering zonder oponthoud, met kennisdeling en gezamenlijke opdrachtverstrekking leidt tot verbetering en kostenverlaging.