HBO: Huurders Belangen Organisatie

De Huurders Belangen Organisatie (HBO) heeft als doel dat u uw mening kunt geven over ‎zaken die álle bewoners aangaan. De HBO overlegt 4 keer per jaar met het HBO-Platform. In ‎dit Platform zitten vertegenwoordigers van alle wijken met woningen van Tiwos. De HBO en ‎het Platform bespreken ontwikkelingen rondom huren en wonen in het algemeen, maar ook ‎wat ‘leeft’ in de wijken. Deze onderwerpen bespreekt de HBO dan weer met de directie van ‎Tiwos. Zo zijn bijvoorbeeld beleidswijzigingen, de jaarlijkse huurverhoging, leefbaarheid en ‎veiligheid onderwerp van gesprek. Op deze manier vormt de HBO de schakel tussen de ‎huurders en de directie van Tiwos.‎

Het bestuur van de HBO wordt gekozen door de leden van het HBO-Platform. De HBO ‎nodigt huurders één keer per jaar uit voor een Algemene Huurdersvergadering.

Even voorstellen: Het HBO-bestuur
Het HBO-bestuur bestaat uit Frans Schotel (voorzitter), Jaap Landzaat (bestuurslid), ‎Liesbeth van Oevelen (bestuurslid),  Ad van Oudheusden ‎‎(penningmeester), ‎Beatrice Jansen (bestuurslid), Jan Mutsaers (bestuurslid) en Carmen van Riel (bestuurslid).‎ De adviseur van HBO Tiwos is Bouwhulp groep Eindhoven

Contact met de HBO

U kunt contact ‎opnemen met de HBO door een briefje te sturen naar:
Tiwos Huurders Belangen Organisatie, ‎Postbus 10051, 5000 JB Tilburg.

U kunt ook een e-mail sturen naar: HBO@tiwos.nl

Facebook
De huurders belangen organisatie Tiwos houdt u op de hoogte van haar werkzaamheden op Facebook. Klik op ‘vind ik leuk’ om de pagina te volgen.‎

Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

SBO Tilburg (Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg) is een actieve stichting, opgericht in ‎februari 2003. Het SBO Tilburg bestaat uit leden van de verschillende HBO’s. SBO Tilburg ‎houdt zich bezig met alle activiteiten op gemeentelijk niveau. Zij volgt kritisch het beleid van ‎de gemeente en het gezamenlijk beleid van de corporaties en overige verhuurders. Zij ‎signaleert zaken die aandacht behoeven en volgt nauwgezet alle gemaakte afspraken. Indien ‎nodig neemt zij de daarvoor noodzakelijke initiatieven. Uiteraard wordt daarbij rekening ‎gehouden met de wensen en opvattingen van haar achterban. Voor meer informatie: ‎www.sbo-tilburg.nl