HBO: Huurders Belangen Organisatie

Algemene huurdersvergadering HBO Tiwos

Op dinsdag 05 april 2022 organiseert de Huurders Belangen Organisatie (HBO-Tiwos) van Tilburgse woonstichting Tiwos de jaarlijkse algemene huurdersvergadering.

datum: dinsdag 5 april
zaal open: 19.00 uur
aanvang: 19.30 uur
locatie: kantoor Tiwos, Stationsstraat 24
parkeren: Parkeergarage Knegtel, Gasthuisring. Er is in deze parkeergarage beperkte ruimte om te parkeren.

De agenda van deze avond ziet er als volgt uit:

  1. opening voorzitter
  2. mededelingen
  3. jaarverslag 2021 HBO
  4. huurverhoging 2022
  5. thema huurbeleid lange termijn door Amarens van Tiwos
  6. pauze
  7. vragen van de aanwezigen

Bij agendapunt 5 wordt een presentatie gegeven door een medewerk(st)er van Tiwos. Deze vergadering zal geleid worden door Dhr. Tegels. Het bestuur van HBO Tiwos rekent op een grote opkomst. Neemt u gerust meer Tiwoshuurders mee, alleen op die manier kan de HBO de belangen van de huurders goed behartigen. Ook is de HBO op zoek naar leden voor het bestuur.

Aanmelden kan via Antwoordnummer 60011, 5000 VB Tilbug of info@hbo-tiwos.nl o.v.v. naam en adres en aantal personen.

Huurders Belangen Organisatie

De Huurders Belangen Organisatie (HBO) heeft als doel dat u uw mening kunt geven over ‎zaken die álle bewoners aangaan. De HBO overlegt 4 keer per jaar met het HBO-Platform. In ‎dit Platform zitten vertegenwoordigers van alle wijken met woningen van Tiwos. De HBO en ‎het Platform bespreken ontwikkelingen rondom huren en wonen in het algemeen, maar ook ‎wat ‘leeft’ in de wijken. Deze onderwerpen bespreekt de HBO dan weer met de directie van ‎Tiwos. Zo zijn bijvoorbeeld beleidswijzigingen, de jaarlijkse huurverhoging, leefbaarheid en ‎veiligheid onderwerp van gesprek. Op deze manier vormt de HBO de schakel tussen de ‎huurders en de directie van Tiwos.‎

Het bestuur van de HBO wordt gekozen door de leden van het HBO-Platform. De HBO ‎nodigt huurders één keer per jaar uit voor een Algemene Huurdersvergadering.

HBO website: hbo-tiwos.nl

Even voorstellen: Het HBO-bestuur
Het HBO-bestuur bestaat uit Jaap Landzaat (bestuurslid), ‎Liesbeth van Oevelen (bestuurslid),  Ad van Oudheusden ‎‎(penningmeester), ‎Beatrice Jansen (bestuurslid) en Jan Mutsaers (bestuurslid).‎ De adviseur van HBO Tiwos is Bouwhulp groep Eindhoven.

 

In memoriam
Op 19 december 2021 overleed voor ons onverwacht

Frans Schotel

Frans was sinds 2011 actief in het bestuur van de Huurders Belangen Organisatie (HBO) van Tiwos, vanaf 2016 als voorzitter. In zijn rol zette Frans zich onvermoeibaar in voor de huurders van Tiwos en, vanuit het Stedelijke Bewoners Overleg (SBO) voor alle Tilburgse huurders. Hij deed dat vanuit de inhoud, constructief maar ook vasthoudend. Wij zijn stil en verdrietig en zullen hem enorm missen.

 

 

Contact met de HBO

U kunt contact ‎opnemen met de HBO door een brief te sturen naar:
Tiwos Huurders Belangen Organisatie, ‎Postbus 10051, 5000 JB Tilburg.

U kunt ook een e-mail sturen naar: info@hbo-tiwos.nl

Facebook
De huurders belangen organisatie Tiwos houdt u op de hoogte van haar werkzaamheden op Facebook. Klik op ‘vind ik leuk’ om de pagina te volgen.‎

Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

SBO Tilburg (Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg) is een actieve stichting, opgericht in ‎februari 2003. Het SBO Tilburg bestaat uit leden van de verschillende HBO’s. SBO Tilburg ‎houdt zich bezig met alle activiteiten op gemeentelijk niveau. Zij volgt kritisch het beleid van ‎de gemeente en het gezamenlijk beleid van de corporaties en overige verhuurders. Zij ‎signaleert zaken die aandacht behoeven en volgt nauwgezet alle gemaakte afspraken. Indien ‎nodig neemt zij de daarvoor noodzakelijke initiatieven. Uiteraard wordt daarbij rekening ‎gehouden met de wensen en opvattingen van haar achterban. Voor meer informatie: ‎www.sbo-tilburg.nl