Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

HBO: Huurders Belangen Organisatie

Huurders Belangen Organisatie

De Huurders Belangen Organisatie (HBO) heeft als doel dat u uw mening kunt geven over ‎zaken die álle bewoners aangaan. De HBO overlegt 4 keer per jaar met het HBO-Platform. In ‎dit Platform zitten vertegenwoordigers van alle wijken met woningen van Tiwos. De HBO en ‎het Platform bespreken ontwikkelingen rondom huren en wonen in het algemeen, maar ook ‎wat ‘leeft’ in de wijken. Deze onderwerpen bespreekt de HBO dan weer met de directie van ‎Tiwos. Zo zijn bijvoorbeeld beleidswijzigingen, de jaarlijkse huurverhoging, leefbaarheid en ‎veiligheid onderwerp van gesprek. Op deze manier vormt de HBO de schakel tussen de ‎huurders en de directie van Tiwos.‎

De HBO ‎nodigt huurders één keer per jaar uit voor een Algemene Huurdersvergadering.

HBO website: hbo-tiwos.nl

Even voorstellen: Het HBO-bestuur

Het HBO-bestuur bestaat uit 8 leden. Zij wonen verspreid in Tilburg en Berkel-Enschot in de volgende wijken/buurten: Loven, Bouwmeesterbuurt, Zeeheldenbuurt, Kruidenbuurt, Vogeltjesbuurt, De Reit en Berkengaarde in Berkel-Enschot. De adviseur van HBO Tiwos is Bouwhulp groep Eindhoven.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor het HBO-bestuur. Als bestuur vergaderen we een paar keer per jaar met de directie van Tiwos en geven we adviezen over het werk van Tiwos.

Als u zich wilt aanmelden voor het platform of meer wilt weten over het HBO-bestuur, stuur dan een mail naar info@hbo-tiwos.nl.

Contact met de HBO

U kunt contact ‎opnemen met de HBO door een brief te sturen naar:
Tiwos Huurders Belangen Organisatie, Stationsstraat 24, 5038 ED Tilburg.

U kunt ook een e-mail sturen naar: info@hbo-tiwos.nl

Facebook
De huurders belangen organisatie Tiwos houdt u op de hoogte van haar werkzaamheden op Facebook. Klik op ‘vind ik leuk’ om de pagina te volgen.‎

Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

SBO Tilburg (Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg) is een actieve stichting, opgericht in ‎februari 2003. Het SBO Tilburg bestaat uit leden van de verschillende HBO’s. SBO Tilburg ‎houdt zich bezig met alle activiteiten op gemeentelijk niveau. Zij volgt kritisch het beleid van ‎de gemeente en het gezamenlijk beleid van de corporaties en overige verhuurders. Zij ‎signaleert zaken die aandacht behoeven en volgt nauwgezet alle gemaakte afspraken. Indien ‎nodig neemt zij de daarvoor noodzakelijke initiatieven. Uiteraard wordt daarbij rekening ‎gehouden met de wensen en opvattingen van haar achterban. Voor meer informatie: ‎www.sbo-tilburg.nl