Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

de cijfers

Aantal woningen
Per 31 december 2018 heeft Tiwos 7.888 verhuureenheden in exploitatie (7.882 in 2017). Alle verhuureenheden zijn in eigendom van Tiwos. In 2018 leverden we 29 appartementen op (Goirkestraat Chapeau 20 en Stadskade 9). We verkochten 10 woningen en sloopten 22 woningen in Zorgvlied (o.a. burgemeester van de Mortelplein).

Mutaties
We hadden 566 huuropzeggingen en 576 nieuwe verhuringen. De gemiddelde zoektijd was 1,1 jaar voor inschrijfduur, 1,4 voor loting en 0,9 jaar voor eerste reageerder.

Verhaal van onze woonmakelaar

Ik had een grote mutatie waar ik al in een vroeg stadium ben gaan kijken met de nieuwe bewoners, ze huren al bij Tiwos maar hebben via WiZ gereageerd. Ze wonen nu nog met hun kinderen op een appartementje en gaan naar een eengezinswoning. Omdat we al in zo’n vroeg stadium gaan kijken en er heel veel moet gebeuren aan de woning, kunnen ze ook nog veel dingen kiezen. Ook technische dingen in de woning die we anders niet bespreken, kunnen we nu wel. Zo hebben we een aantal standaard dingen laten vervallen en hen daar andere keuzes voor laten maken. Zoals de gaskraan iets verplaatsen zodat de vaatwasser niet helemaal uitsteekt. En de vorige bewoners hadden de keuken open gezet en dat wilde ze niet. Als dat al gestuukt is doe je daar niks meer aan maar nu was dat niet zoveel moeite om mee te pakken. Het is wel fijn dat wij nog steeds kwaliteit blijven leveren en mensen zo een fijn thuis kunnen geven.

Groot onderhoud aan 26 woningen
In 2018 kregen 15 woningen groot onderhoud en 11 woningen werden energetisch verbeterd. Voor 104 woningen werkten we aan de voorbereidingen van het groot onderhoud. Dit is exclusief de 352 woningen die energetische ingrepen zullen gaan krijgen.

Huurprijs
In 2018 had de sociale voorraad van Tiwos een gemiddelde huur van € 552. Hiervan had 83,6% een kale huurprijs op/onder de 2e aftoppingsgrens van de huurtoeslag € 640 (bereikbare huur) en 9,5% kende een huur lager dan of gelijk aan € 417 (goedkoop). We vinden het belangrijk om deze doelgroep slaagkansen te bieden tegen redelijke prijzen.

Statushouders
In 2018 hebben de Tilburgse corporaties 297 statushouders gehuisvest waarvan wij er 74 (25%) hebben gehuisvest. Dit is een lichte toename t.o.v. 2017 (285 statushouders). De voorlopige taakstelling voor de eerste helft van 2019 is 99 statushouders waarvan er januari 2019 13 zijn gehuisvest.

Medewerkers Tiwos
Tiwos heeft eind 2018 90 medewerkers in dienst, waarvan 51 mannen en 39 vrouwen.